Zavolejte nám: +420 731 739 285

Zásady ochrany osobních údajů pro OptimTyre

Poslední aktualizace: 8. července 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

Účel

Společnost OPTIM services s.r.o. jako OptimTyre, (dále v tomto dokumentu jen my nebo nás) věří, že soukromí online je klíčové pro trvalý úspěch internetu jako média služeb, obchodu a zábavy, a proto upřednostňuje důvěru zákazníků. Zavazujeme se chránit soukromí všech uživatelů našich webových stránek a těch, které hostujeme v rámci našich služeb SAAS, komplexním a transparentním způsobem. 

Společnost OPTIM services s.r.o. si uvědomuje potřebu odpovídající ochrany a správy osobních údajů, které nám poskytujete. Respektujeme důležitost soukromí jednotlivců a vážíme si důvěry našich zákazníků, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a dalších návštěvníků těchto webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že od uživatelů našich webových stránek neshromažďujeme žádné jiné osobní údaje než ty, které nám dobrovolně poskytl sám uživatel.  Dále upozorňujeme, že tyto údaje nepoužíváme k marketingovým účelům, ale k zodpovězení dotazů týkajících se našich produktů a služeb, jak si uživatel vyžádal v kontaktním formuláři nebo jiném kontaktním mechanismu.

Veškeré informace, které uživatel dobrovolně poskytne společnosti OPTIM services s.r.o. prostřednictvím našich kontaktních formulářů, softwaru nebo jinými prostředky, jsou zpracovávány s nejvyššími standardy bezpečnosti a důvěrnosti v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Veškeré osobní údaje shromážděné a uložené v našich aplikacích slouží výhradně k umožnění operací pro ověřené uživatele. Údaje jsou chráněny praktikami a postupy, které se řídí naším integrovaným systémem řízení kvality a bezpečnosti informací (v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013).

Oblast působnosti

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost OPTIM services s.r.o., OptimTyre a všechny naše dceřiné a přidružené společnosti.  Webové stránky, na které se vztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů, zahrnují naše informační webové stránky poskytující marketingové informace na našich registrovaných doménách a všechny webové stránky řešení, které hostujeme v rámci licencované služby. 

Poznámka: Naše webové stránky neobsahují odkazy nebo reference na webové stránky třetích stran mimo naši kontrolu.

Změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit. Použití informací, které shromažďujeme, může být čas od času změněno v souladu s platnou legislativou. Je vaší povinností často kontrolovat naše webové stránky, abyste se seznámili s posledními změnami.

Webové stránky a ochrana osobních údajů

Společnost OPTIM services s.r.o. a její aplikace (OptimTyre) si uvědomují, že důvěra a soukromí vašich údajů jsou důležité, a proto se snaží chránit vaše údaje v souladu se všemi předpisy a pokyny.

Všechny stránky na našich marketingových webech, včetně stránek Kontakt a Poptávka, jsou doručovány pouze pomocí šifrovaných protokolů (HTTPS), čímž je zabezpečena vaše komunikace s námi. Když navštívíte některou z našich webových stránek nebo některou z našich dceřiných společností, neshromažďujeme o vás žádné osobní údaje, pokud výslovně nepoužijete naše kontaktní formuláře k zaslání svých údajů.  

Použitím našeho kontaktního formuláře, zadáním svých kontaktních údajů a dobrovolným sdílením vašich osobních údajů s námi nám implicitně dáváte souhlas k přímému kontaktu s vámi pro legitimní obchodní účely. Vaše kontaktní údaje jsou uchovávány pro účely navázání kontaktu v souvislosti s vaším konkrétním dotazem.

Požadavek a kontaktní údaje, které odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, jsou zpracovány interně vytvořením ticketu pro prodejní tým. Tyto žádosti vyřizuje vyškolená osoba, která si je vědoma aktuálních požadavků na ochranu osobních údajů.

 • Bez vašeho výslovného souhlasu tyto informace neukládáme pro žádné následné marketingové kampaně.
 • Vaše osobní údaje nesdílíme ani nepředáváme třetím stranám, pokud nejsme povinni reagovat na zákonné požadavky orgánů veřejné moci.
 • Zavazujeme se přijmout veškerá přiměřená opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně informací, které nám poskytnete.
 • Pokud jste nám poskytli osobní údaje a chcete získat kopii těchto údajů, přejete si, abychom opravili věcné nepřesnosti v těchto údajích, nebo požadujete, abychom všechny osobní údaje z našich záznamů vymazali, kontaktujte nás na adrese info@optimtyre.com. Vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom tyto informace poskytli, opravili a/nebo vymazali z našich záznamů ve lhůtě 30 dnů, pokud nám zákon neukládá tyto informace uchovávat.
 • Soubory cookie jsou malé části textu, které navštívené webové stránky posílají do vašeho webového prohlížeče. Soubor cookie je uložen ve vašem webovém prohlížeči a umožňuje webové stránce nebo třetí straně rozpoznat vás a usnadnit a zpříjemnit vaši příští návštěvu webové stránky (nebo stránky třetí strany).
 • Při používání a/nebo přístupu na tyto webové stránky můžeme do vašeho webového prohlížeče umístit několik souborů cookie. Na Webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie a k provozu Webových stránek používáme různé typy souborů cookie, a to následujícím způsobem:
  • Nezbytné soubory cookie. Používáme nezbytné soubory cookie, abychom vám usnadnili používání Webové stránky. Bez nezbytných souborů cookie nemusíte mít správný nebo bezproblémový přístup k Webovým stránkám. Nezbytné soubory cookie můžeme používat například k tomu, abychom vám umožnili pohybovat se po Webové stránce, používat její funkce a zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se Webová stránka chová nebo vypadá. To zahrnuje zapamatování vašich preferencí ochrany osobních údajů, abyste nemuseli vybírat své preference ochrany osobních údajů při každé návštěvě nové stránky Webové stránky.
  • Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie používáme k podpoře dalších funkcí, které Webové stránky vylepšují. Funkční soubory cookie můžeme například používat k tomu, abychom vám umožnili sdílet obsah Webových stránek na platformách sociálních médií a zapamatovat si vaše jazykové preference, abyste nemuseli vybírat jazykové preference při každé návštěvě nové stránky Webových stránek.
  • Analytické soubory cookie. Analytické soubory cookie používáme ke sledování informací o tom, jak Webové stránky používáte a jak s nimi komunikujete, abychom je mohli vylepšovat. Analytické soubory cookie můžeme například používat ke zjištění, kolik návštěvníků navštěvuje Webové stránky a které stránky Webových stránek navštěvují.
  • Nepoužíváme reklamní soubory ani soubory cookie třetích stran.

Náš závazek podle zásad ochrany údajů

Společnost OPTIM services s.r.o. se zavazuje zajistit, aby veškeré údaje shromažďované a uchovávané naší společností byly v souladu s následujícími pravidly v souladu s nařízeními a pokyny GDPR:

Pravidlo 1: Poctivé získávání:

 • V okamžiku, kdy shromažďujeme informace o osobách (zaměstnancích, zákaznících nebo dodavatelích) mimo provozní využití našich produktů, jsou tyto osoby seznámeny s využitím těchto informací prostřednictvím našeho vstupního školení a podrobně popsáno v příručce společnosti nebo prezentací zásad zákazníkům/dodavatelům.
 • Společnost OptimTyre neshromažďuje neprovozní údaje o zákaznících nebo dodavatelích.
 • Osobní údaje zaměstnanců, zákazníků nebo dodavatelů neposkytujeme žádným jiným třetím stranám pro jiné účely než pro výslovný účel poskytnutí výhody nebo služby dané osobě ze strany společnosti a s jejím souhlasem. Zaměstnanci jsou o každém zpřístupnění údajů pro tyto účely informováni.
 • Naše postupy shromažďování údajů jsou otevřené, transparentní a upřímné a v souladu se zákonnými a jinými právními povinnostmi.
 • Společnost OptimTyre v současné době neshromažďuje osobní údaje z našich webových stránek ani z hostovaných aplikací pro jiné než provozní účely.
 • Údaje o potenciálních zákaznících jsou získávány pouze tehdy, když nás dotyčná osoba nebo osoby výslovně kontaktují prostřednictvím některého z kontaktních formulářů na našich webových stránkách, e-mailu nebo telefonického hovoru. Na našich webových stránkách neshromažďujeme informace o uživatelích netransparentním způsobem. Všechny údaje jsou chráněny a omezeny interně a nejsou sdíleny s třetími stranami.
 • Kontaktní údaje potenciálního dodavatele nebo stávajícího dodavatele uchovává společnost OPTIM services s.r.o. / OptimTyre v případě přijetí výslovné smlouvy o dodávce zboží nebo služeb.

Pravidlo 2: Specifikace účelu

 • Osobní údaje uchováváme pouze pro účely, které jsou konkrétní, zákonné a jasně dané jednotlivci.
 • Nepožadujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje.
 • Za údaje zaměstnanců odpovídá náš interní tým.
 • Obchodní tým je odpovědný za údaje potenciálních a skutečných zákazníků. Všichni členové týmu jsou informováni o zásadách týkajících se ochrany osobních údajů.
 • Jednatel společnosti má celkovou odpovědnost za osobní údaje uchovávané o zákaznících, zaměstnancích a dodavatelích.

Pravidlo 3: Použití a zpřístupnění informací

– Za okolností stanovených GDPR poskytneme požadované osobní údaje orgánům činným v trestním řízení bez souhlasu subjektu údajů.

– Jednatel společnosti OPTIM services s.r.o. se ujistí, že žádost je oprávněná, a v případě potřeby požádá o pomoc právní poradce společnosti.

Pravidlo 4: Bezpečnost

– Ochrana osobních údajů a bezpečnost jsou ve společnosti OPTIM services s.r.o. / OptimTyre zásadní. Máme zavedenu řadu bezpečnostních opatření pro ukládání dat, která jsou podrobně popsána v dokumentu ISO SO-01 – Zásady bezpečnosti informací a v našich zásadách ochrany osobních údajů podle GDPR.

– Všechna neprovozní data jsou uložena na zabezpečených místech a jsou přístupná pouze odpovědným členům týmů podle našich Zásad řízení přístupu.

Pravidlo 5 a 6: Přiměřené, relevantní a ne nadměrné / Přesnost

 • Uchováváme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou použitelné pro náš vztah se subjektem údajů a legitimní pro naše obchodní potřeby.
 • Naše záznamy o údajích jsou co nejpřesnější a jsou udržovány a aktualizovány na základě potvrzení od našich subjektů údajů.

Pravidlo 7: Uchovávání údajů

 • Finanční záznamy uchováváme po dobu 5 let v souladu s požadavky ČR a EU v oblasti daní a cel.
 • Součástí těchto záznamů mohou být osobní údaje zaměstnanců.
 • Fyzické záznamy starší než 3 roky jsou uchovávány mimo pracoviště v zabezpečeném a alarmovaném prostoru.
 • Záznamy uchovávané na místě jsou uloženy v uzamčených prostorách, ke kterým mají přístup pouze oprávnění členové týmu.

Pravidlo 8: Právo na přístup

 • Všechny fyzické osoby, které jsou předmětem námi uchovávaných osobních údajů, mají právo na:
 • Zeptat se, jaké informace o nich naše společnost uchovává a proč.
 • Zeptat se, jak získat přístup ke svým údajům.
 • Být informováni o tom, jak mohou své údaje aktualizovat.
 • Být informováni o tom, jak společnost plní své povinnosti v oblasti ochrany údajů.
 • Obrátit se na společnost s žádostí o tyto informace (tj. podat žádost o přístup k údajům).
 • Odpověď jednatele společnosti, který je odpovědný za vyřizování žádostí o přístup zaměstnanců.
 • Za vyřizování žádostí o přístup od všech ostatních subjektů údajů je zodpovědný jednatel společnosti prostřednictvím emailu info@optimtyre.com.
 • Pokud máme v držení jakékoli vaše osobní údaje a chcete získat jejich kopii nebo si přejete, abychom opravili věcné nepřesnosti v těchto údajích nebo abychom všechny osobní údaje z našich záznamů vymazali, obraťte se na náš tým pro zpracování údajů na adrese info@optimtyre.com.
 • Vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám tyto informace ve lhůtě 30 dnů poskytli, opravili a/nebo vymazali z našich záznamů.